Archive | May 29, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (102)

Thư tình gửi một người (102) Sài Gòn, 20.8.1994 Ánh ơi, Năm nay nhà bỗng vui vì mọi người về đông. Cả em cả cháu tất cả chín người. Thế rồi sau hai tháng lại rủ nhau biến mất. Sáng nay Trinh về nữa. Chỉ còn lại Chuyết ở thêm hai ngày nữa. Và sáng […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (101)

Thư tình gửi một người (101) Sài Gòn , 27.5.1993. Ánh ơi, Đã nhận thư và bande nhạc Ánh gửi. Rất vui và cám ơn lắm. Tuy nhiên thư sao có vẻ trách móc buồn bã quá. Ánh phải tập luôn luôn giữ được lòng mình thanh thản. Phải xem mọi sự thật nhẹ nhàng. […]