Archive | May 17, 2021

Thư tình gửi một nguời – The Love Letter (90)

Thư tình gửi một nguời (90) 28.2.1967 Buổi sáng thức dậy muộn. Ngày mở ra cùng giá rét. Anh chưa biết sẽ làm gì để nhắc lại một khởi điểm mà từ đó mình đã vào đời. Chắc anh sẽ khui champagne để nghe tiếng nổ cho đỡ buồn. Đốt thêm cây nến mà Ánh […]