Archive | May 6, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (84)

Thư tình gửi một người (84) Huế 30.11.1966 Ánh thân yêu,. Thư Ánh đến hôm qua. Anh chờ đến gần mọt cả người. Đọc thư và cảm thấy những nhớ mong trong khoảng thời gian vắng nhau thật dài đó bỗng một phút được đong đầy. Huế sau những ngày mưa liền nhau là một […]