Archive | May 8, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (86)

Thư tình gửi một người (86) Huế, 9.12.1966 Ánh của anh, Đáng lý buổi sáng này là anh lên máy bay để vào Sài Gòn với Ánh nhưng một lý do quá cấp bách đã khiến anh phải ở lại thêm vài hôm nữa. Đêm hôm qua anh thao thức mãi không ngủ được nên […]