Archive | May 4, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (82)

Thư tình gửi một người (82) Huế, 21.11.1966. Ánh của anh, Đêm thì lạnh và gió mà sự yêu thương Ánh thì đã không còn đủ ngôn từ để gọi. Nỗi nhớ mong nằm trên cao thành phố mùa Đông. Anh chỉ biết âm thầm như thế và bỗng thấy thành phố chỉ còn lại […]