Archive | May 22, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (95)

Thư tình gửi một người (95) Thành phố Hồ Chí Minh, 5.10.1980 Ánh thân mến, Diễm đã mang lại cho anh bộ dây đàn và tin về một cartouche Pall Mall(115) bị tịch thu. Cám ơn Ánh nhiều lắm đã còn nghĩ đến anh. Lần sau đừng gửi thuốc lá nữa vì đã có lệnh […]