Archive | May 18, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (91)

Thư tình gửi một người (91) Huế, 8.3.1967 Ánh ơi, Sao im lìm như thế? Anh lo âu không hiểu vì sao lại có sự bặt tăm đó. Anh phải nghĩ là Ánh đang bệnh nặng chứ không thể có lý do nào khác hơn. Mỗi ngày anh nằm ở nhà chờ tin Ánh. Như […]