Archive | May 11, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1755-1790)

Truyện Kiều (Câu 1755-1790) Nguyễn Du 1755.Ở đây tai vách mạch dừngThấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.Kẻo khi sấm sét bất kỳ,Con ong cái kiến kêu gì được oan!”.Nàng càng giọt ngọc chứa chan, 1760.Nỗi lòng luống những bàn hoàn niềm tây:“Phong trần kiếp đã chịu đầy,Lầm than lại có thứ này bằng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1720- 1755)

Truyện Kiều (Câu 1720- 1755) Nguyễn Du 1720.Hãi hùng nàng mới theo sau một người.Nhác trông tòa rộng dãy dài,“Thiên quan chủng tể” có bài treo trên.Ban ngày sáp thắp hai bên,Giữa giường thất bảo, ngồi trên một bà. 1725.Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra,Sự mình, nàng đã cứ mà gửi thưa.Bất tình nổi trận […]