Archive | May 24, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (98)

Thư tình gửi một người (98) Sài Gòn, 11.10.1991 Dao Ánh thân mến, Anh nhận được thư Ánh, Trúc Giang mang về. Những thư gửi poste của Ánh anh không nhận được, chẳng hiểu vì sao. Hay Ánh viết xong để quên đâu đó không mang đi gửi mà vẫn cứ in trí là đã […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (98)

Thư tình gửi một người (98) Sài Gòn, 11.10.1991 Dao Ánh thân mến, Anh nhận được thư Ánh, Trúc Giang mang về. Những thư gửi poste của Ánh anh không nhận được, chẳng hiểu vì sao. Hay Ánh viết xong để quên đâu đó không mang đi gửi mà vẫn cứ in trí là đã […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (97)

Thư tình gửi một người (97) Ho Chi Minh City, 14.8.1989 Dao Ánh ơi, Lâu lắm mới viết lại tên của Ánh trên tờ thư, Hôm gặp nhau ở Paris vội vã quá chưa nói được điều gì về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Anh về lại Việt Nam ốm mất ba ngày. […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (96)

Thư tình gửi một người (96) 22.5.1989 Dao Ánh, Nhận được thư ở Sàigon. Đang ở Paris và Orléans. Sẽ có thư sau. Mấy ngày đã thấy nhớ nhà. Sẽ có thư sau. Chúc Ánh vui. Thân ái Orléans (English Version) The Love Letter (96) Author: Trịnh Công SơnTranslation: Đặng Hoàng Lan 22.5.1989 Dear Ánh, […]