Archive | May 14, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (89)

Thư tình gửi một người (89) Huế, 24.2.1967 Gửi người yêu bạc bẽo nhất cuộc đời của anh, Đã bao nhiêu buổi trưa buổi chiều thức dậy không có báo hiệu gì của một ngày rạng rỡ vì sẽ thấy nhau từ xa bên kia cây cầu mà giòng sông thay màu chóng vánh như […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (89)

Thư tình gửi một người (89) Huế, 24.2.1967 Gửi người yêu bạc bẽo nhất cuộc đời của anh, Đã bao nhiêu buổi trưa buổi chiều thức dậy không có báo hiệu gì của một ngày rạng rỡ vì sẽ thấy nhau từ xa bên kia cây cầu mà giòng sông thay màu chóng vánh như […]