Archive | May 28, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (100)

Thư tình gửi một người (100) Sài Gòn, 29.3.1993 Ánh ơi, Mấy hôm nay Ánh gọi mà anh vắng thật là bậy và tiếc quá là không nói chuyện với nhau được. Mấy ngày liền có những buổi nhạc anh phải giới thiệu, sau đó lại còn phải liên hoan ăn uống cho đến khuya […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (99)

Thư tình gửi một người (99) 21.1.1992 Dao Ánh thân mến, Trong nỗi buồn riêng của mùa xuân này anh muốn chúc Ánh những điều vui mà Ánh sẽ tìm gặp đâu đó trong cuộc sống. Vẫn hy vọng sẽ gặp lại Ánh rất gần đây. Có gì vui buồn viết cho anh biết với. […]