Archive | May 12, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (88)

Thư tình gửi một người (88) 14.1.1967 Ánh ơi, Buổi trưa mở mắt ra trong vẻ chói chang của mặt trời, 3 giờ anh nhìn ra ở bìa một nóc nhà bên cạnh để chỉ kịp vẽ thật nhanh như thế này trước khi chúng bay lên cao. Anh nghĩ đến chúng mình, đến tình […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (87)

Thư tình gửi một người (87) 12.1.1967 Ánh thân yêu, 4 giờ sáng anh ngồi dậy đốt nến để nói với Ánh một vài chuyện nhảm nhí. Nhắc lại một ý đã cũ: yêu nhau là đã có một compromis (111) nào đó với nhau rồi. Phải không? Anh cũng nhắc lại một câu đã […]