Thư tình gửi một người – The Love Letter (93)

Thư tình gửi một người (93)

Huế, 25.3.1967

Ánh yêu dấu,

Anh sang Trang vì nghe anh Cường bảo Ánh có gửi thư về đó. Nghe Trang kể lại những điều Ánh viết trong thư anh vừa thât vọng vừa buồn.

Bây giờ đã quá khuya. Chương trình chủ đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho cả Ánh lẫn anh, một quyết định thật khó khăn mà chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành làm kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bây lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố đóng cho trọn vai của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.

“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”. Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả. Và bên sau quyết định này là một lối ngõ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả.

Tất cả đã rõ như một khoảng trắng.

Cũng đành vậy thôi.

Anh đang nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh.

Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cám ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được.

Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên Ánh trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.

Anh đã bất lực không cứu vãn được gì nữa cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.

Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.

Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.

Thân yêu,

Anh,

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (93)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Huế, 25.3.1967

My dear Ánh,

I came to see Trang because you sent her your letter. When I heard Trang relate to what you wrote in the letter, I was disappointed and saddened.

It was late at night. The subject of love has left a slight bitterness. Everyone’s been asleep for a long time and I have to make up my mind once for you and me, too. It is an extremely difficult decision that neither of us dares make alone. All decisions have their pain. I surrendered to being a betrayer so you can be free of the prolonged suffocation in which one or the other tries to fulfill his or her role. Until that moment, I still feel as if I was the only one who lived so innocently in our past love.

“Our love is coming to an end right now.” Let’s see if I’m to blame for all the mistakes. When we decide to be separated, you can live a new adventure on a grand route. Never repent or worry at all.

Things are crystal clear.

There’s nothing to do about it.

I seek love in the depths of the tide. The decision is out of my hands.

I would like to thank you for the four years you have spent treasuring this love. I also thank you for these tender moments of waiting which will not be repeated.

By saying goodbye to you in this love, I just want to advise you in the future to be more trusting and less contemplative.

There was no way I could save anything for my love. My treasure is gone again.

I’ve been writing for too long, but I’ll tell you once and for all.

May you always have peace and happiness in your new plans for the future.

Dear.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: