Archive | May 19, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (93)

Thư tình gửi một người (93) Huế, 25.3.1967 Ánh yêu dấu, Anh sang Trang vì nghe anh Cường bảo Ánh có gửi thư về đó. Nghe Trang kể lại những điều Ánh viết trong thư anh vừa thât vọng vừa buồn. Bây giờ đã quá khuya. Chương trình chủ đề về tình yêu còn để […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (92)

Thư tình gửi một người (92) 1967 Ánh thân yêu, Anh biết rằng Ánh thương anh lắm nên mới giân anh như thế. Tuy nhiên phạt anh hai ngày cũng đã nhiều lắm rồi. Anh đã chờ suốt hai buổi chiều và sáng. Thôi đừng giận anh nữa. Mùa xuân sẽ qua và anh chỉ […]