Mắt Lệ Cho NgườI – Tearful Eyes For You

Mắt Lệ Cho NgườI

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.

Trôi trên con sóng xanh bạc đầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau.
Đời nhau đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn.
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.

Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin xin em hãy cho tôi tạ tình
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn đôi chúng ta rất buồn
Vàng câu tình cũ gửi vời cho đời.

(English Version)

Tearful Eyes For You

The rain reflects your footprints off the bridge.
And follows adrift seaweeds that carry pain.
Your life is shut down in haste.
Our love also fills the pathway to heaven.
Like a bird flying away,
Like a bird flying away,
What more should we expect in our beloved days?

Rain reflects your footprints off the bridge,
And follows adrift seaweeds that carry pain.
What time do we love with all our broken hearts?
What word do we love with all our broken hearts?
Save the tears in your eyes.
Save the tears in your eyes
Blurring with each footstep far away.

The silent rain within an afternoon sobbing.
Will be extinct in a thousand years.
As if you were crying naturally.
The sadness of the day makes us lose our breath.
Do you realize how desperate life is?

Please give me a token of my gratitude when you went through my life.
Even if one moment will soon vanish,
And your tears drop upon your pale lips.
Your eyes are so sad and we’re both really sad as well.
A thousand words of old love, please send it to life.

Floating upon the silver-blue waves,
And follow the seaweed which bears the pain.
Our lives are being rushed out of control.
Our love also completes the path of heaven.
Like a bird flying away,
Like a bird flying away,
What else can we look forward to in our beloved days?

What time do we love with all our broken hearts?
What word do we love with all our broken hearts?
Save the tears in your eyes.
Save the tears in your eyes.
Blurring with each footstep far away.

The silent rain within an afternoon sobbing.
Will be extinct in a thousand years.
As if you were crying naturally.
The sadness of the day makes us lose our breath.
Do you realize how desperate life is?

Please give me a token of my gratitude when you went through my life.
Even if one moment will soon vanish,
And your tears drop upon your pale lips.
Your eyes are so sad and we’re both really sad as well.
A thousand words of old love, please send it to life.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mắt lệ cho người “ Of Musician Từ Công Phụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: