Archive | September 2, 2021

Khung Cửa Hẹp – La Porte Étroite (Chương 8)

André Gide – Bùi Giáng dich Mặc dù, tôi vẫn còn gặp Alissa một lần nữa. Cách ba năm sau, tôi được thư nàng tin cho hay cậu tôi đã mất. Tôi liền viết cho nàng một bức thư dài từ Palestine, nơi tôi đương du lịch. Bức thư không được hồi âm.  Ngày nay […]

Khung Cửa Hẹp- La Porte Étroite (Chương 7)

André Gide “Alissa chờ cháu ở ngoài vườn”. Đó là lời cậu tôi nói, sau khi ôm tôi hôn như con ruột, ngày tôi về lại Fongueusemare, khoảng cuối tháng tư. Ban đầu tôi hơi thất vọng, nghĩ rằng nàng không vồn vã đón tôi, nhưng sau đó tôi lại thầm cám ơn nàng đã […]