Archive | September 29, 2021

Em Lễ Chùa Này – Going To The Temple

Em Lễ Chùa Này Đầu mùa xuân cùng em đi lễLễ chùa này vườn nắng tung bayVà ngàn lau vàng màu khép népBãi sông bay một con bướm đẹp Mùa hạ qua cùng em đi lễTrái mơ ngon đồi gió mơn manTừ lò hương làn trầm nghi ngútKhói hương thơm bờ tóc em vờn Rồi […]