Archive | September 13, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3120-3155)

Truyện Kiều (Câu 3120-3155) Nguyễn Du 3120.Bụi nào cho đục được mình ấy vay?Trời còn để có hôm nay,Tan sương ngoài ngõ, vén mây giữa trời.Hoa tàn mà lại thêm tươi,Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 3125.Có điều chi nữa mà ngờ?Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu”.Nghe chàng nói đã hết […]