Em Lễ Chùa Này – Going To The Temple

Em Lễ Chùa Này

Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp

Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn

Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng

Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy

Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây

Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang

Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài

Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi mây đã qua cầu.

(English Version)

Going To The Temple

At the beginning of spring, I go to the temple with you.
In this temple, the sun glows with happiness in the garden.
There are a thousand reeds hidden in their golden hues.
On the shoreline, a beautiful butterfly flies cheerfully.

Over the course of the summer, I will go to the temple with you.
The delightful apricots sway on the windy hill.
From the flaming censer, the incense rises.
The fragrance of smoke blends into your luscious hair.

In the coming autumn, I will go to the temple with you.
There are the birds perched beneath the steeple.
They mingle their melody into the morning mist.
The northeast wind blows down all the yellow leaves.

When winter comes, I go to the temple with you.
In this temple, there are some raindrops,
And in the courtyard, there are several dead and broken branches.
The windblast shakes a delicate orchid.

At the end of the winter, I was shocked as I walked into the temple.
To look at you in that coffin.
Each of the flower roots longed for you in silence.
Your hair is like a cloud of silkiness.

In the temple garden, your body is buried underneath the lawn.
Nestling beside the flowers. Oh! Yellow flowers.
In the juvenile peach garden, butterflies are fluttering.
Butterflies shake their antennae and fly through bewildering.

Your grave! The grave has just been filled up.
There’s a bird chanting in the trees.
With its sound mingling with the stream,
And the blue current never ceases to weep for you.

So from this moment on, the temple garden is quiet.
Coming to visit you, the days go by fast.
A bud of apricot has just blossomed under the sun.
Oh! My dear! The clouds have passed through the bridge.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Em lễ chùa này “ Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Phạm Thiên Thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: