Archive | September 24, 2021

Hoa rụng ven sông- Flowers Fall By The River

Giờ đây hoa hoang dạIBên sông rụng tơi bờiĐã qua rồi cơn mộng,Đừng vỗ nữa, tình ơi! Lòng anh đã rời rụngTrên sông ngày tàn rơi.Tình anh đà xế bóng,Còn chi nữa, em ơi? Còn đâu ánh trăng vàngMơ trên làn tóc rối?Chân nâng trên đường sỏi,Sương lá đổ rộn ràng. Trăng nội vẫn mơ […]

Tìm nhau – Looking For Each Other

Phạm Duy Tìm nhau trong hoa nởTìm nhau trong cơn gióTìm nhau trong đêm khô hay mưa lũTìm nhau khi nắng đổTìm nhau khi trăng tỏTìm nhau như chim mộng tìm người mơ. Tìm trong câu thơ cổTìm qua tranh Tố NữTìm trên môi đương ca câu thương nhớTìm sâu trong muôn thuởTìm nhau như […]