Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng – Taking You To The Cave Of The Yellow Flowers

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẵm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơI
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau

Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say

Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu

(English Version)

Taking You To The Cave Of The Yellow Flowers

A long time ago, there was a man who dangled the seal of the Mandarin.
He went to the mountain to find a cave of yellow flowers for remembrance.
Oh! Come on! Have no fear of the rain.
We’re heading down the side of the bridge.
There’s only one river running through that river.
The clouds at the head of the river soak your hair all the way down the river.

You remember when you failed to follow your husband.
In the spring, you sew your pink dress embellished with peach blossoms.
In autumn, you wear a blue dress like the sky.
In the winter, you put on another flowery dress.
A long time ago, there was a man who dangled the seal of the Mandarin.
He went to the mountain to find a cave of yellow flowers for remembrance.

Oh! Come on! You no longer love me.
Climbing onto a branch of grapefruit, my tears are for you.
Oh! Come on! Your gravestone catches the sunset.
Oh! Come on! That’s the only thing that hurts.

Remembering when you flung your hair.
By looking at the moon, you let your oath go to squander.
We hold on to each other until this flower becomes shriveled.
Granted, I’m just similar to a cold butterfly on the western hill.
A long time ago, there was a man who dangled the seal of the Mandarin.
He went to the mountain to find a pit of yellow flowers to sleep peacefully.

Oh, Come on! Let the clouds float away.
I embrace the moon and take a nap on the side of an orchid hill.
Oh! Come on! It’s just a matter of time.
Oh! Come on! That’s all and that’s all.

Oh! The bird dies beneath the flowers’ roots.
With its cry it descends in the middle of the river.
Tomorrow I will die under the peach tree,
Weep for me, pour out your tears endlessly.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đưa em tìm động hoa vàng” Of Musician Phạm Duy, The Poem Of Phạm Thiên Thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: