Archive | September 22, 2021

Đời Đá Vàng – Life Is Made Of Rock And Gold

Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầuTa tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đauƯớc vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nàoSuốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiềnTa xin tháng ngày rồi bình yênÔ hay tại […]