Tình sầu – The Sad Love

Tình sầu

Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xoã ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội

Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối

Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi

Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối

(English Version)

The Sad Love

During the pink spring, he came to ask:

 • Baby, your beautiful sister, where is she?
  My sister’s hair is loose throughout her head,
  Going to catch yellow butterflies outward the field.

In the red summer, he came and asked again.

 • Baby, your beautiful sister, where is she?
  My sister pinned a white flower on her head,
  Going to wash the golden silk by the stream.

In the gray autumn, he also came to ask;

 • Baby, your beautiful sister, where is she?
  My sister wears a white towel over her head,
  Singing sorrowful love songs in the mountains.

During the grey winter, he came back to ask.

 • Baby, your beautiful sister, where is she?
  My sister’s head remains covered in flowers,
  Slept through the depth of the dark grave.

Đặng Hoàng Lan translated From The Poem “Tình sầu” Of Huyền Kiêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: