Tự tình dưới hoa – Saying Love Underneath Flowers

Tự tình dưới hoa

Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ
Nửa như hoài vọng, nửa như say

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ
Hương ngàn gió núi động hàng mi
Tâm tư khép mở đôi tà áo
Hò hẹn lâu rồi – Em nói đi!

Em muốn đôi ta mộng chốn nào?
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
Nắng trong hoa, với gió bên hồ
Dành riêng em đấy. Khi tình tự
Ta sẽ đi về những cảnh xưa

Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
Vai kề một mái thơ phong nguyệt
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cườI

(English Version)

Saying Love Underneath Flowers

Even though I’ve never met you, I still feel like,
There is such a lovely young woman as the moon.
Those blue eyes of yours are shadows of wild coconut trees,
Look at me deeply and say nothing.

The happy poems we share with each other.
Oh! What dream is more beautiful than this dream?
Your scent is reminiscent of the fragrance of the old summer.
Half is hopeless; half of it is inebriated.

You show up like a cloud without an appointment.
The aroma of the mountains and the wind linger on the eyelids.
The mind opens and closes with clothes.
Dating back a long time, let tell me!

Where are we supposed to dream?
The moon and the stars are a testament to our oath.
Our love story: underneath the celestial flower.
There is still a wistful path: the oleander alley.

There is no need to search elsewhere for available poems,
With the sun on the flowers and the wind from the lake.
They only belong to you when we say, love.
We shall go back to the old scenes.

Then at a moment of melancholy, you and I,
Seeing oneself is enough to forget life.
When our shoulders are close to the poet’s roof,
Happiness in a distant place shall smile upon us.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tự tình dưới hoa” Of Đinh Hùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: