Archive | June 8, 2022

Mưa – The Rain

Mưa Mưa rơi rơi trên đường,Mưa rơi suốt canh trườngMưa rơi ướt phố phường,Mưa trôi lá trong vườn,Mưa đang tí tách reo ven tường Mưa rơi trên sông dài,Mưa qua khắp non đoài,Mưa cho thắm hoa đời,Mưa trôi hết u hoài,Mưa cho đám lúa non mỉm cười. Mưa đem tươi vui về cho thắm áo […]