Archive | June 20, 2022

Cô hàng xóm – The Neighbor

Cô hàng xóm Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.Hai người sống giữa cô đơn,Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.Giá đừng có giậu mùng tơi,Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng…Có con bướm trắng thường sang bên này.Bướm ơi! Bướm […]

Nhớ rừng – Reminiscence Of The Forest

Nhớ rừng (Lời con hổ ở vườn Bách thú) Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.Chịu ngang bầy cùng […]