Archive | June 15, 2022

Viễn khách – The Traveler

Viễn khách Đương lúc hoàng hôn xuốngLà giờ viễn khách điNước đượm màu ly biệtTrời vương hương biệt ly. Mây lạc hình xa xôiGió than niềm trách mócMây ôi và gió ôiChớ nên làm họ khóc. Mắt nghẹn nhìn thâu dạMôi khô hết níu lờiChân rời, tay muốn rãKẻ khuất… kẻ trông vời… Hôm nào […]