Archive | June 1, 2022

Buồn – Sadness

Buồn Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạnBuồn như ly rượu cạn không còn rượu để saỵBuồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặtBuồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. Ðôi ta như bước lên đỉnh sầuMà đời luôn cao ngất thương đauBao lâu ân ái chưa […]