Archive | June 3, 2022

Bài học đầu cho con – The First Lesson

Bài học đầu cho con Quê hương là gì hở mẹMà cô giáo dạy phải yêu.Quê hương là gì hở mẹAi đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọtCho con trèo hái mỗi ngàyQuê hương là đường đi họcCon về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếcTuổi thơ con […]