Archive | June 17, 2022

Tình sầu – The Sad Love

Tình sầu Xuân hồng có chàng tới hỏiEm thơ, chị đẹp em đâu?Chị tôi tóc xoã ngang đầuĐi bắt bướm vàng ngoài nội Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏiEm thơ, chị đẹp em đâu?Chị tôi hoa trắng cài đầuĐi giặt tơ vàng bên suối Thu xám cũng chàng tới hỏiEm thơ, chị đẹp em đâu?Chị […]

Tự tình dưới hoa – Saying Love Underneath Flowers

Tự tình dưới hoa Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:Có nàng thiếu nữ đẹp như trăngMắt xanh là bóng dừa hoang dạiThăm thẳm nhìn tôi, không nói năng Bài thơ hạnh ngộ đã trao tayÔi mộng nào hơn giấc mộng này?Mùi phấn em thơm mùi hạ cũNửa như hoài vọng, nửa như say Em […]