Archive | June 16, 2022

Ngồi lại bên cầu – Sitting By The Bridge

Ngồi lại bên cầu người em xưa trở về đây một bậncon đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳtôi lẩn trốn vì thấy mình không thểmây của trời rồi gió sẽ mang đi em – thì vẫn nụ cười xanh mắt biếcmàu cô đơn trên suối tóc la đàcòn gì nữa với mây trời đang […]