Mùa xuân đầu tiên – The First Spring

Mùa xuân đầu tiên

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi! giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi! giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.

Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông

(English Version)

The First Spring

Then, gently and slowly, springtime came back with the swallows.
A familiar, joyful season now is back.
This dreamlike spring comes for the first time.
With smoke rising above the water; chickens chanting at midday by the river,
A sun-drenched afternoon for so many souls.

Then, gently and slowly, springtime came back with the swallows.
The mother watches her children who have returned.
That dreamy spring is coming for the first time.
Tears warm your shoulders, one drop at a time.
The joy within an instant seems to be sparkling.

Oh! How I love my country at that first happy spring moment!
Oh! The moment I hold your hand for the first time, we live a peaceful life.

From this point forward, everyone will honor our country.
From this moment forward, everyone will respect each other.
From this moment forward, everyone will love each other.

Spring comes back rhythmically with the swallows.
A familiar, joyful season now is back.
That dreamy spring is coming for the first time,
With smoke rising above the water; chickens chanting at midday by the river,
How immense is that sunny afternoon!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Mùa Xuân Đầu Tiên” Of Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: