Nói Với Con – Teaching For Children

Nói Với Con

Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng
Con nên nghĩ suy về cách đứng thế nào
Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.

Biết sống đủ luôn thấy mình sung túc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui mùa gặt hái

Đời là biển khổ con đừng ái ngãi
Phải vượt lên để biết làm người
Hạnh phúc ở đời là tỷ số những buồn vui
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất

Vui thanh thản là niềm vui có thật
Vui hư danh là trò ảo ở đờI
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Biết sống đẹp là điều không dễ

Cha nay đã như chiều bóng xế
Khôn dại ở đời đâu dám hơn ai
Nói với con chỉ một đôi lời
Tốt mà sống sẽ có trời phù hộ!…

(English Version)

Teaching for Children

Don’t think so much about standing up.
You should think about how to stand.
When you stand upright, the low will become higher.
When you stand stooped, the high will turn into the lower.

Knowing how to live sufficiently, you will always find yourself prospering.
Living greedily, the rich become poorer.
Don’t be someone’s shadow.
Know how to plant to enjoy the harvest.

Life is an ocean of misery, but no fear.
You have to go through this to figure out how to become a person.
Happiness in life is the ratio of joy and sadness,
You ought to bring all the little joys together.

Serenity is an absolute joy.
Vanity is a virtual game of life.
Life is too short, my children!
Leading a good life is not easy.

Your father is like a shadow in the afternoon.
I dare not be wiser than the rest of them.
Let me just say a few words,
If you live a good life, God will bless you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Nói Với Con”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: