Nghìn trùng xa cách – Thousands Of Miles Away

Nghìn trùng xa cách

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu

Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau

Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người…

Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi

Đường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi

Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười

Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người…
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.

(English Version)

Thousands Of Miles Away

Thousands of miles away, you have already gone.
There is nothing more to weep and laugh about.
Let me invite you to go back in time.
Let me ask you to embrace your heart with love.

As I bid farewell to our faded memories,
There will not be much suffering.
As I follow your footsteps to the magical past,
There are many memories before and afterward.

A few skinny flowers are pressed into poetry pages.
Then they shall vanish as dust.
Dry brown hair always has a touch of scent,
Carried along by a dark wind.
Thousands of miles away, you have already gone.
There is nothing else to keep for you.

To return you to our glorious history.
Our story is not about sadness as much as joy.
All your words, your laughter,
Short stories or long ones,
I give it all back to you and let you go.
I want to give you back the good days we had together.

Heaven and earth are peace upon your path.
The forest is calm at dawn; the streets shine with moonlight,
I give it all back to you and let you go.

Return the bitterness to yourself.
On the day of the parting, it rained calmly.
Oh! The scream of love! I give it to you,
And give you back my forced smile.

A thousand miles away, my life is shattered.
There is only one last word I give to you.
A thousand miles away, you’re on the horizon.
On your long-lasting happy path, I will pray for you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nghìn Trùng Xa Cách” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: