Archive | March 16, 2022

Tuổi mười ba – Thirteen

Tuổi mười ba Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tayTrời nắng ngọt ngào… tôi ở lại đâyNhư một buổi hiên nhà nàng dịu sáng Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười baTôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ…Tôi […]

Tháng sáu trời mưa – June Rain

Tháng sáu trời mưa Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt.Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.Anh lạy trời mưa phong toả đường về .Và đêm ơi xin cứ dài vô tận. Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại.Mười ngón tay đừng tà áo mân mê.Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm […]