Archive | March 29, 2022

Kỳ diệu – Miracle

Kỳ diệu Khi đám mây cao dừng trên nếp tránAnh chợt nghe vỗ cánh chim bayTrái thơm ngon nặng chĩu trên môiDòng suối lạ chẩy qua hơi thở Bốn mùa Xuân về đứng trên cơ thểỞ giữa mầm lộc biếc và lá nonAnh đứng nghe âu yếm gọi tên emKhi em đến nằm ngoan trên […]

Tiễn biệt – Farewell

Tiễn biệt Người về đêm nay hay đêm maiNgười sắp đi chưa hay đi rồiMuôn vị hành tinh rung nhè nhẹHay ly rượu tàn run trên môi. Người về trên một giòng sông xanhTrên một con tàu hay một ga mông mênhSao người không chọn sông vắng nướcHay nước không nguồn cho sông đi quanh. […]