Archive | March 9, 2022

Thoáng hương qua – Fleetingness

Thoáng hương qua Ðầu xuân em lễ chùa nàyCó búp lan vàng khép népVườn trong thoáng làn hương bayBãi sông lạc con bướm đẹp Vào hạ em lễ chùa nàyTrên đồi trái mơ ửng chínLò hương có làn trầm bayVờn trên bờ tóc bịn rịn. Giữa thu em lễ chùa nàyLầu chuông có con chim […]