Archive | March 28, 2022

Paris có gì lạ không em? Is There Anything Strange In Paris?

Paris có gì lạ không em? Paris có gì lạ không em?Mai anh về em có còn ngoanMùa xuân hoa lá vương đầy ngõEm có tìm anh trong cánh chim Paris có gì lạ không em?Mai anh về giữa bến sông SeineAnh về giữa một giòng sông trắngLà áo sương mù hay áo em? Em […]