Archive | March 18, 2022

Nghìn trùng xa cách – Thousands Of Miles Away

Nghìn trùng xa cách Nghìn trùng xa cách người đã đi rồiCòn gì đâu nữa mà khóc với cườiMời người lên xe về miền quá khứMời người đem theo toàn vẹn thương yêu Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầuSẽ có chẳng nhiều đớn đauNối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầuCó lũ kỷ […]

Áo lụa Hà Đông – Ha Dong Silk Dress

Áo lụa Hà Đông Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mátbởi vì em mặc áo lụa Hà Đônganh vẫn yêu màu áo ấy vô cùngthơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắnmà mua thu dài lắm ở chung quanhlinh hồn anh vội vã vẽ chân dungbay […]