Sóng Về Đâu – Where The Waves Crash

Sóng về đâu

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã dưới chân người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Sóng bạc đầu và núi chìm sâu

Ta về đâu đó

Về chốn nào mây phủ chiêm bao

Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu

Ta tìm em nơi đâu ?

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng nằm đau

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã giữa tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng cho tôi thấy hết tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu

Trăng mờ quê cũ

Người đứng chờ gió đồng vi vu

Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu

Nhớ ngàn năm trôi qua

Biển sóng biển sóng đừng trôi xa

Bao năm chờ đợi sóng gần ta

Biển sóng biển sóng đừng âm u

Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

Biển sóng … biển sóng … đừng xô nhau

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Where The Waves Crash

The waves do not knock me down.

Let me not tumble down at your feet.

The waves do not crash into each other.

I push back the sea where the waves crash.

Silver waves,

Lap at the sinking mountains,

While I roll from here to there.

I roll back to a place where,

Clouds disguise dreams,

Water dries up,

Oceans transform into fields.

Where can I find you?

The waves do not crash into each other.

I push back the sea causing waves of pain.

The waves do not knock me down.

Let me not be taken down by love.

The waves do not knock me down.

Let me not know your heart.

The waves do not crash into each other.

I push back the sea where the waves crash.

Who slumbers,

In an empty bed,

Under the faintly glowing moon,

Of an ancient village?

We are all waiting,

While a soft breeze blows.

The golden sunshine,

Reminds me of the eternal word.

A thousand years of memory have passed.

The waves cease to crash.

For years I have yearned for the colliding waves to halt.

The waves do not grow hostile.

Let us not create an enemy of the heart.

The waves do not crash into each other…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Sóng về đâu” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: