Quỳnh Hương – The Perfume Of The Ephemeral Bloom

Quỳnh Hương

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em

Về giữa phố xá thênh thang

Không gì vui

Thì hãy gắng nhớ đôi lần.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Perfume Of The Ephemeral Bloom

I bring you an ephemeral bloom.

Is it the fragrance of the flower or of your perfumed lips?

You bring me a little love.

I can hear your giggle behind me.

Night after night,

Your kisses are so sad.

In the moonlit garden,

The delicate flowers are going to sleep.

I bring you a little sorrow,

Because I am like a rolling wave.

You give me your soft rosy lips.

Those tender moments I cannot forget.

Waving farewell, my dear.

As I watch you disappear among the vast streets.

There is no joy,

So we try to remember each other once again.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Quỳnh Hương” of Trịnh Công Sơn.

One response to “Quỳnh Hương – The Perfume Of The Ephemeral Bloom”

  1. Bà Tám says :

    Đặng Hoàng Lan nghỉ mừng Tết khá lâu rồi đó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: