Archive | February 13, 2020

Đời cho ta thế – This World Gives Us Such a Life

Đời Cho Ta Thế Tác giả: Trịnh Công Sơn Không xa đời và cũng không xa loài người Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người Đời cho ta thế cứ […]

Đời cho ta thế – This World Gives Us Such a Life

Đời Cho Ta Thế Tác giả: Trịnh Công Sơn Không xa đời và cũng không xa loài người Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người Đời cho ta thế cứ […]