Archive | February 19, 2020

Còn có bao ngày – Not Many Days Left

Còn Có Bao Ngày Tác giả: Trịnh Công Sơn Đêm ta nằm bóng tối che ngangĐêm ta nằm nghe tiếng trăm nămGọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầmĐêm nghe trời như hú như thanTa nghe đời như có như khôngCòn lại mìnhĐời bồng bềnhđời buồn tênh Còn đây có bao ngàyCòn ta cứ […]

Còn có bao ngày – Not Many Days Left

Còn Có Bao Ngày Tác giả: Trịnh Công Sơn Đêm ta nằm bóng tối che ngangĐêm ta nằm nghe tiếng trăm nămGọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầmĐêm nghe trời như hú như thanTa nghe đời như có như khôngCòn lại mìnhĐời bồng bềnhđời buồn tênh Còn đây có bao ngàyCòn ta cứ […]