Archive | February 20, 2020

Có Một Ngày Như Thế – Just One Day

Có Một Ngày Như Thế Tác giả: Trịnh Công Sơn Có một ngàyCó một ngày như thế anh điAnh đi đâu về đâuVề cõi chiêm bao lìa những cơn đauHồn tuyết bao la mang theoLạnh giá con tim nương dâuAnh đi đâu về đâuAnh đi đâu về đâu Có nhớ trong em từng ngày yêu […]