Archive | February 18, 2020

Cỏ xót xa đưa – The Grass Of Mourning

Cỏ Xót Xa Đưa Tác giả: Trịnh Công Sơn Trên đời người trổ nhánh hoang vuTrên ngày đi mọc cành lá mùNhững tim đời đập lời hoang phế. Dưới mặt trời ngồi hát hôn mêDưới vòng nôi mọc từng nấm mộDưới chân ngày cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về bên […]

Cỏ xót xa đưa – The Grass Of Mourning

Cỏ Xót Xa Đưa Tác giả: Trịnh Công Sơn Trên đời người trổ nhánh hoang vuTrên ngày đi mọc cành lá mùNhững tim đời đập lời hoang phế. Dưới mặt trời ngồi hát hôn mêDưới vòng nôi mọc từng nấm mộDưới chân ngày cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về bên […]