Archive | February 25, 2020

Tiến Thoái Lưỡng Nan – Advance Or Retreat

Tiến Thoái Lưỡng Nan Tác giả: Trịnh Công Sơn Tiến thoái lưỡng nanĐi về lận đậnTình đôi ngập ngừngTiến thoái lưỡng nan Mây bay khắp xứChân mờ cõi xaVàng phai nhè nhẹChiều hôm cửa nhà Tiến thoái lưỡng nanĐi về lận đậnNgày xưa lận đậnTiến thoái lưỡng nan Mây bay … khắp xứChân mờ cõi […]