Archive | February 26, 2020

Nhìn Những Mùa Thu Đi – Watching Autumns Go By

Nhìn Những Mùa Thu Đi Tác giả: Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu điem nghe sầu lên trong nắngvà lá rụng ngoài songnghe tên mình vào quên lãngnghe tháng ngày chết trong thu vàng Nhìn những lần thu đitay trơn buồn ôm nuối tiếcnghe gió lạnh về đêmhai mươi sầu dâng mắt biếcthương cho […]

Nhìn Những Mùa Thu Đi – Watching Autumns Go By

Nhìn Những Mùa Thu Đi Tác giả: Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu điem nghe sầu lên trong nắngvà lá rụng ngoài songnghe tên mình vào quên lãngnghe tháng ngày chết trong thu vàng Nhìn những lần thu đitay trơn buồn ôm nuối tiếcnghe gió lạnh về đêmhai mươi sầu dâng mắt biếcthương cho […]