Tạ ơn – Gratitude

Tạ ơn

Trịnh Công Sơn

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người

tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này

tôi xây mãi cuộc vuị

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người

tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi

còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng ngườị

Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em

Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh

Em ra đi như thoáng gió thầm

để lại đây thành phố không hồn.

Qua con sông nhớ người đă xa

thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa

Cây sang Thu lá úa rơi mù

Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người

tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi

còn những ngày quên kiếp sống lẻ loị.

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người

tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi

tình sáng ngời như sao xuống từ trời.

(English Version)

Gratitude

Even though they come and go, I am grateful for people.

I am thankful for life.

I am thankful for the people who brought you into this world.

I am filled with joy forever.

Even though they come and go, I am grateful for people.

I am thankful for life.

I am thankful for the people who gave me,

The dream of you.

Oh! How long the months and days without you are!

Love is like leaves changing suddenly from yellow to green and back again.

You are gone like a breath of silent wind,

Leaving the city without a soul.

Crossing the river I am reminded of people who are far away.

The city still changes from rainy to sunny and back again.

From the bare autumn trees withered leaves still fall.

The stories of yesteryear seem distant like a dream.

Even though they come and go, I am grateful for people.

I am thankful for life.

I am thankful for the people who gave me,

The days when I forgot I was alone.

Even though they come and go, I am grateful for people.

I am thankful for life,

I am thankful for the people who gave me,

Love like a bright star falling from heaven.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tạ ơn” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: