Archive | May 20, 2020

Khói Trời Mênh Mông – The Smokey Sky

Khói Trời Mênh Mông Trịnh Công Sơn Ta về nơi đây phố xưa dấu đạn.. Con đường bên sông cỏ lá buồn tênh Ta về nơi đây tháng năm quá rộng Đường xưa em lại thấp thoáng bàn chân. Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnh Hết mùa thu sang đã đến ngày đông […]