Archive | May 21, 2020

Tạ ơn – Gratitude

Tạ ơn Trịnh Công Sơn Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này tôi xây mãi cuộc vuị Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày […]